top of page

İşe İade Davası Sonucu

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/14019 Karar No. 2014/18274 Tarihi: 05.06.2014

İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞÇİNİN BAŞVURUSUNA KARŞIN İŞE BAŞLATMAMANIN FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU

 ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ İZLEYEN DÖNEM ÜCRETLERİNE GÖRE HESAPLANACAĞI

İŞE İADE TAZMİNATININ İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI

 KIDEM SÜRESİNE DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRENİN EKLENECEĞİ

 KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞE BAŞLATILMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEĞİ

 ÖZETİ-- Boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar için, feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçinin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklar belirlenmelidir. Boşta geçen en çok dört aya kadar süre içinde ücret zammı ya da yeni bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde, her iki dönem için ayrı ayrı hesaplamaya gidilmelidir İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2015/4 488 Hesaplamalar işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem tazminatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı ve daha önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.


ÖNE ÇIKANLAR
SON MESAJLAR
ARŞİV
ETİKETE GÖRE ATAMA
Henüz etiket yok.
bottom of page