top of page

Evlilik Nedeniyle İş Akdi Feshi

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10999 Karar No. 2014/16076 Tarihi: 20.05.2014

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ

 EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ KIDEM TAZMİNATINI İADE ETMESİNİ GEREKTİRMEDİĞİ

ÖZETİ: Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasakoyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir.


ÖNE ÇIKANLAR
SON MESAJLAR
ARŞİV
ETİKETE GÖRE ATAMA
Henüz etiket yok.
bottom of page