top of page

ARABULUCUYA BAŞVURU NASIL YAPILIR SÜREÇ NASIL İŞLER?

Sorununuzu Arabuluculuk yöntemiyle çözmeye karar verdiyseniz;

1- Önce bir Arabulucu seçiniz .(Tanıdığınız Arabulucu yoksa Adalet Bakanlığının Güncel Arabulucular sicilinden İsme, Soyadına, şehire göre seçebilirsiniz. İnternette " Güncel Arabulucular " yazıp arattığınızda çıkmaktadır)

2-Arabulucuya çözülmesini arzu ettiğiniz uyuşmazlık ve karşı tarafla ilgili kısa bir bilgi veriniz. Yazılı olması gerekmemekle birlikte, kısa bir yazılı dilekçe arzu edilmektedir.

3-Arabulucu karşı tarafla iletişime geçecek ve kendisine gelen Arabuluculuk teklifini iletecektir. (Sürecin arabulucuk yoluyla çözümlenmesinin istediğini ve seçtiği Arabulucunun ismini siz de kendiniz karşı tarafa iletebilirsiniz.) Teklifin iletilmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olup istediğiniz herhangi bir yolla karşı tarafa iletebilirsiniz.

(Telefon, telgraf, mektup, mail, Faks vb). Ancak taraf olarak sizin iletmeniz durumunda, kanıtlayabilmeniz amacıyla yazılı yapmanız önerilmektedir.

4- Karşı tarafın Arabuluculuk sürecini ve Arabulucuyu kabul etmesi durumunda, her iki tarafın ve Arabulucunun belirleyeceği bir günde, yine her iki tarafın ve Arabulucunun belirleyeceği yerde ilk toplantı yapılacak ve Arabuluculuk Başlangıç Tutanağı imzalanacaktır. ARABULUCULUK SÜRECİ BU ANDA BAŞLAMAKTA ve zamanaşımı, hak düşürücü süreler durmakta ve kesilmektedir. Yine bu aşamadan sonra taraflarca görüşmelerden çekilinmesi durumunda dahi Arabuluculuk Ücreti ödenmesi sözkonusu olabilmektedir.

İlk toplantıda Arabulucu size Arabuluculuk süreci, Arabuluculuk, İmzalanan sözleşmenin niteliği,vb konularda bilgilendirme yapacak ve yine Arabulucuya ödenecek ücret, ödeme şekli, taraflarca ne oranda ödeneceği (Aksi kararlaştırılmadıkça yarı yarıya ödenmektedir), süreçteki usul ve esaslar belirlenecektir. Oturumların süresi, ne sıklıkta yapılacağı vb konularda sözsahibi olan, taraf olarak sizlersiniz. Ancak bu konuda yetkiyi Arabulucuya bırakabilirsiniz.

5- Hemen görüşmelere ilk toplantıda başlayabilirsiniz. Bu aşamada, her iki tarafın yazılı bilgilendirme yapması arzu edilmektedir. Bu bilgilendirmede kısaca uyuşmazlık her iki taraf açısından anlatılmalıdır.Arabuluculuk Ağır şekil ve usul şartlarına bağlanmadığından ve haklılık veya haksızlık esasına dayanmadığından kanun, yönetmelik, tüzük vb maddelerini göstermenize gerek yoktur. Ve görüşmeler taraf asiller, veya ayrıca ve özel yetkilendirilmiş vekilleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Burada arzulanan tarafların bizzatihi görüşmelere katılmasıdır.

6- İlk toplantıda sonuç alınamazsa, belirlenen gün ve saatte yine belirlenen yerde 2. toplantı yapılır. Her iki toplantının arası gün, hafta olabileceği gibi çok grift olmayan uyuşmazlıklarda aynı gün bile olabilir.

7- Toplantılarda hertürlü öneri getirebilirsiniz. Bu öneriler ve önerilere yaptığınız kabuller ANLAŞMA OLMAZSA sizleri hiçbir şekilde bağlamamaktadır. Arabuluculuktaki amaç, her iki tarafı da tatmin eden,karşılıklı ilişkilerdeki çıkarlara dayanan sonuca ulaşmaktır.haklarınızdan feragat edebilir, yeni haklar talep edebilir vb....yapabilirsiniz. Buradaki sınır EMREDİCİ KURALLARA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMESİ dir.

8- Süreçte anlaşma sağlanırsa, bu anlaşma yazıya dökülür ve her iki taraf ve Arabulucu tarafından imzalanır. Buna ANLAŞMA TUTANAĞI denir. Bir de, Arabuluculuk sonucunu içeren (Anlaşma oldu, olmadı vb) SONUÇ TUTANAĞI Arabulucu tarafından düzenlenir. Her iki tutanak ayrı ayrı yapılabileceği gibi, aynı tutanakta da yapılabilir. Ancak Anlaşma Tutanağını tarafların da hazırlaması mümkünken sonuç tutanağını hazırlayacak sadece ARABULUCUDUR. Her iki taraf ve Arabulucu ,tutanakları imzalarlar ve Arabulucu birer örneğini taraflara verir. Sonuç tutanağının bir örneğini de saklanmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderir.

9- Taraflarca tutanakların imzalanmasından sonra sorun artık çözümlenmiştir. Ve aynı konuda Mahkeme , Tahkim yoluna başvurulamaz. Bu Arabuluculuk sonunda yapılan anlaşma her iki taraf için bağlayıcıdır. İsterseniz yetkili ve görevli mahkemeye başvurup, maktu harç yatırarak değişik iş dosyasından İCRA EDİLEBİLİRLİK şerhi alıp, ilam niteliğinde belge olarak kullanabilirsiniz. isterseniz de ekstra bir masraf yapmadan hertürlü resmi yerde maktu harçla kullanabilirsiniz. Karşı taraf edimini yerine getirmezse aynı ilamların icrası gibi icra dairesine bu tutanakla başvurabilir ve işlem yaptırabilirsiniz.

Arabuluculuk sonucunda varılan anlaşma her iki tarafın rızası ve anlaşmasıyla yapıldığı için kural olarak temyiz yolu kapalıdır. Ancak şerh verilmesine dair Mahkemeye yaptığınız başvurudaki karara karşı temyiz yoluna başvurabilirsiniz. Genel hükümlere dair başvurular saklıdır.

Bugün itibarıyla Arabuluculuk süreci ihtiyari olduğu için, direk Arabulucuya başvurarak süreci başlatmak mümkündür. Ancak zorunlu Arabuluculuk sürecine geçılmesi durumunda, önce ARABULUCULUK MERKEZLERİNE (Şu an için İzmir de Adliyenin içindedr. İlerleyen zamanlarda Baroların, Ticaret Odalarının ve başka kurumların içinde Merkezler açılabilecektir) başvuru yapılacak ,varsa İSTEDİĞİNİZve BELİRLEDİĞİNİZ ARABULUCU , bunun olmaması durumunda Arabuluculuk MERKEZİ tarafından atanacak Arabulucu ile süreç yönetilecektir.

Sonuç olarak diyorumki; "Çözümün dışında kalmayın Çözüme ORTAK OLUN"

Arabulucu ve Avukat Şeyda KIZILRAY

ÖNE ÇIKANLAR
SON MESAJLAR
ARŞİV
ETİKETE GÖRE ATAMA
Henüz etiket yok.
bottom of page