top of page

                            MAKALELER

İş Kazası ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Rücu Hakkı

 

Davacının işyerinden Koşullu Olarak Ayrılma isteğine ilişkin Dilekçesi, istifa Niteliğinde Değerlendirilemez

Toplu İş Sözleşmesi ile  Getirilen Düzenlemelerin

 Kapsam Dışı Personele          Uygulanabilirliği

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

İstihdamın Teşvikine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

bottom of page